Aansluiting als lid bij Emota

zaterdag 3 oktober 2015

Aansluiting als lid bij Emota

 

WIJ ZIJN AANGESLOTEN ALS LID VAN EMOTA, DE EUROPESE KOEPELORGANISATIE VAN SERIEUZE ERKENDE KEURMERKEN EN BRANCHEORGANISATIES. IEDERE AANGESLOTEN WEBWINKEL BIJ WEBSHOP KEURMERK IS TEVENS AUTOMATISCH GRATIS LID VAN EMOTA

 

2 oktober 2015

 

EMOTA, de Europese e-commerce Association, en de Stichting Webshop Keurmerk (Webshop Keurmerk,) de eCommerce vereniging uit Nederland zijn verheugd aan te kondigen dat de Nederlandse vereniging is de toegetreden tot de Europese koepelorganisatie. Naast lidmaatschap bij EMOTA, zal Webshop Keurmerk ook toetreden tot EMOTA‘s Europese Keurmerk.

 

Maurits Bruggink EMOTA secretaris-generaal: "Nederland is een ontwikkelde en belangrijke e-commerce markt en we zijn blij dat de nationale branchevereniging lid is geworden. Webshop Keurmerk is ook het toonaangevende keurmerk in Nederland met circa 4.500 aangesloten winkels. Dit zal een enorme impuls geven aan onze keurmerk regeling, die al meer dan 11.000 winkels in Europa betrekt. "

 

Mark Teurlings, voorzitter van de Stichting Webshop Keurmerk; "We zijn actief als brancheorganisatie sinds 2001. Met het oog op de komende ronde van de Europese wetgeving, zijn wij van mening dat de toetreding tot EMOTA een goede manier is om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen en hen te informeren over de nieuwe regels en voorschriften.

Toetreding tot de Europese keurmerk-regeling past goed in onze strategie om Webshop Keurmerk verder te ontwikkelen in andere Europese landen. We hebben al een sterke aanwezigheid in België met bijna 500 webshops en we groeien in Duitsland en Frankrijk.

 

Vanaf vandaag kunnen de winkels die het Webshop Keurmerk dragen ook het Europese keurmerk dragen om het vertrouwen te geven aan de buitenlandse consument. In tegenstelling tot andere commerciële keurmerk programma's op de markt, is EMOTA‘s Europese keurmerk onafhankelijk en beheerd door de nationale, non-profit beroepsverenigingen in Europa.  Zodoende biedt het een ongevenaard niveau van vertrouwen en garantie aan de consument.

 

Dutch Webshop Keurmerk joins EMOTA

2 October 2015

EMOTA, the European eCommerce Association, and the Foundation Webshop Trustmark (Webshop Keurmerk,) the eCommerce association from The Netherlands are pleased to announce that the Dutch association is joining the European umbrella organisation.  In addition to joining EMOTA, Webshop Trustmark will also join the EMOTA European Trustmark.

 

EMOTA Secretary General Mr Maurits Bruggink: “The Netherlands is a developed and important ecommerce market and we are pleased to have gained the national trade association as a member. Webshop Trustmark is also the leading trustmark in The Netherlands with around 4’500 affiliated shops.  This will give a tremendous boost to our trustmark scheme, which already covers over 11’000 shops in Europe.”

 

Mark Teurlings, Chairman of the Foundation Webshop Trustmark; “We are active as trade body since 2001.  In view of the upcoming round of European legislation, we believe that joining EMOTA is a good way to represent the interests of our members and inform them about new rules and regulations.

Joining the European Trustmark scheme fits well with our strategy to promote Webshop Trustmark in other European countries. We are already have a strong presence in Belgium, with close to 500 member webshops and we are growing in Germany and France.

 

As from today, shops that carry the Webshop Trustmark can carry the European Trustmark to provide confidence to the foreign consumer.  Unlike other commercial schemes on the market, the EMOTA European Trustmark is operated by national, non-for-profit trade associations in Europe, providing the highest level of trust and guarantees.

 

Contact

 

Maurits Bruggink

EMOTA Secretary General

Maurits@emota.eu

emota.eu; +32 2 502 02 27

@emota_ecommerce

 

Mark. Teurlings

Chairman Foundation Webshop Trustmark

E-mail: info @ keurmerk.info

www.keurmerk.info

 

 

About EMOTA: The European Multi-Channel and Online Trade Association, EMOTA, is the voice of online and distance sellers in the EU. EMOTA represents online and distance sellers from 15 markets, including Germany, France, Spain and Italy.

 

About Webshop Trustmark: The Foundation Webshop Trustmark (Stichting Webshop Keurmerk) is a 100% independent trustmark. All our member shops are focused on providing quality to consumers and to serve their best interest.  Since 2001, Webshop Trustmark is also the trade association for ecommerce in the Netherlands.

 

Overzicht NieuwsberichtenOverzicht aangesloten webshops

januari 2018

december 2017

november 2017

oktober 2017

september 2017

augustus 2017

juli 2017

juni 2017

mei 2017

april 2017

maart 2017

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

oktober 2016

september 2016

augustus 2016

juli 2016

juni 2016

mei 2016

april 2016

maart 2016

februari 2016

januari 2016

december 2015

november 2015

oktober 2015

september 2015

augustus 2015

juli 2015

juni 2015

mei 2015

april 2015

maart 2015

februari 2015

januari 2015

december 2014

november 2014

oktober 2014

september 2014

augustus 2014

juli 2014

juni 2014

mei 2014

april 2014

maart 2014

februari 2014

januari 2014

december 2013

november 2013

oktober 2013

september 2013

augustus 2013

juli 2013

juni 2013

mei 2013

april 2013

maart 2013

februari 2013

januari 2013

december 2012

november 2012

oktober 2012

september 2012

augustus 2012

juli 2012

juni 2012

mei 2012

april 2012

maart 2012

februari 2012

januari 2012

december 2011

november 2011

oktober 2011

september 2011

augustus 2011

juli 2011

juni 2011

mei 2011

april 2011

maart 2011

februari 2011

januari 2011

december 2010

november 2010

oktober 2010

september 2010

augustus 2010

juli 2010

juni 2010

mei 2010

april 2010

maart 2010

februari 2010

januari 2010

december 2009

november 2009

oktober 2009

september 2009

augustus 2009

juli 2009

juni 2009

mei 2009

april 2009

maart 2009

februari 2009

januari 2009

december 2008

Aanmelden

Ook aangesloten zijn bij Stichting Webshop Keurmerk?

nu aanmelden!

Zoek aangesloten webshops

Meld Misbruik

Ongeoorloofd gebruik van ons logo?

meld misbruik!

Nieuwe Webshops

januari

december

november

oktober